CFP: ”Litteratursociologi i nytt ljus” – Nordisk litteratursociologi (NOLS 2023)

Symposium Avdelningen för litteratursociologi Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 13–15 juni 2023 Litteratursociologiska perspektiv har både i Norden och i andra länder fått förnyad aktualitet under det senaste decenniet. I The Digital Literary Sphere (2018) kallar Simone Murray litteratursociologin för “this recently reenergized research area”, och så sent som i år pekade hon i en artikel […]

Litteraturforskningsdagarna 2022: Litteraturforskningens betydelser

Litteraturforskningsdagarna 2022, med temat Litteraturforskningens betydelser ordnas den 12–13.5.2022 vid Tammerfors universitet. Litteraturforskningsdagarnas keynote-talare är: Elina Druker, Stockholms universitet Olli Löytty, Åbo universitet (Turun yliopisto) Mari Hatavara, Tammerfors universitet (Tampereen yliopisto) Litteraturforskningsdagarans författargäst är Pirkko Saisio. Evenemanget arrangörer följer noggrant med den rådande coronasituationen och myndigheternas instruktioner. Vi siktar på att i första hand kunna […]

Litteraturforskningadagarna 2021: SINNEN

Litteraturforskningadagarna 2021: SINNEN 5.–7.5.2021, Zoom  På grund av coronapandemin ordnas Litteraturforskningsdagarna 2021 som webbkonferens. Keynote-talare: Jørgen Bruhn, Linnéuniversitet, Sverige Siru Kainulainen, Åbo universitet Merja Polvinen, Helsingfors universitet Litteraturforskningsdagarna 2021, som arrangeras av Sällskapet för litteraturforskning i Finland (KTS), fördjupar sig i sinnen i litteraturen. Litterär gestaltning grundar sig starkt på sinnen och sinnesförnimmelser som till exempel […]