Nr 4 2020 av publikationen Avain har skickats ut till alla medlemmar. Publikationen kan läsas online på journal.fi.