Litteraturforskarsällskapet i Finland verkar som informationskanal för och kontaktyta mellan litteraturforskare och befrämjar litteraturforskningen i vårt land. Sällskapet grundades år 1927.

Sällskapets viktigaste verksamhetsformer är de årligen återkommande Litteraturforskningsdagarna samt publikationen Avain som utkommer med artiklar, essäer och recensioner fyra gånger per år. Den tryckta tidskriften sänds till sällskapets medlemmar. Publikationerna i Avain är fritt tillgängliga i journal.fi-tjänsten. En viktig informations- och diskussionskanal är även e-postlistan kts(at)tuni.fi, där information om händelser på fältet sprids. Litteraturforskarsällskapet i Finland samlar landets litteraturforskare, lärare och studerande. Välkommen med i verksamheten!