Sekreterare, kontaktperson

Salla Rahikkala
FM, doktorand
Litteratur
Uleåborgs universitet
sihteeri.kts[at]gmail.com

Ordförande

Ilmari Leppihalme
FT, forskardoktor
Uleåborgs universitet
puheenjohtaja.kts[at].gmail.com

Viceordförande

Elsi Hyttinen
FT, specialforskare
Litteraturvetenskap och skrivande
Åbo universitet
elshyt[at]utu.fi

Jyrki Korpua
FT, forskare
Litteratur
Uleåborgs universitet
jyrki.korpua[at]oulu.fi

Övriga styrelsemedlemmar

Reeta Holopainen
FM, doktorand
Inhemsk litteratur
Helsingfors universitet
reeta.holopainen[at]helsinki.fi

Kaneli Johansson
FM, doktorant
Nordisk litteratur
Helsingfors universitet
kaneli.johansson[at]helsinki.fi

Marianna Koljonen
FM, doktorand
Allmän litteraturvetenskap
Helsingfors universitet
marianna.koljonen[at]helsinki.fi

Anna Kuutsa
FM, doktorand
Finsk litteratur
Tammerfors universitet
anna.kuutsa[at]tuni.fi

Anna Logrén
FT, projektchef
Humanistiska avdelningen
Östra Finlands universitet
anna.logren[at]uef.fi

Ate Tervonen
FM, doktorand
Litteratur
Jyväskylä universitet
ate.j.tervonen[at]jyu.fi

Essi Vatilo
FM, doktorand
Engelsk filologi
Tammerfors universitet
essi.vatilo[at]uta.fi

Mia Österlund
Docent, universitetslärare & projektforskare
Litteraturvetenskap
Åbo Akademi
maria.osterlund[at]abo.fi

Litteraturforskningssällskapets adress:

Litteraturforskarsällskapet i Finland
Isolantie 15
90480 Hailuoto