Sällskapet för litteraturforskning i Finland välkomnar studerande, forskare, lärare och andra verksamma på litteraturens område till medlemmar. KTS medlemsavgift är 54 euro/år. Studerande, stipendieforskare, pensionärer och arbetslösa betalar en medlemsavgift om 27 euro/år.

Medlemskapet är i kraft under ett kalenderår. Man kan ansluta som ny medlem närsomhelst under året genom att betala medlemsavgiften.

Medlemmar får den av Sällskapet utgivna tidskriften Avain fyra gånger per år samt rabatterad deltagaravgift till föreningens seminarier och övriga evenemang.

Vi har tagit i bruk referensnummer vid betalning av medlemsavgiften.

Referens för medlemsavgiften på 54 euro 1009

Referens för medlemsavgiften på 27 euro 2008

Konto: FI90 8000 1201 4734 45.

Nya medlemmar ombeds gå med i Sällskapet med hjälp av följande formulär. Medlemmarnas postadress efterfrågas med tanke på postning av tidskriften Avain och e-postadress med tanke på Sällskapets epostlista.

Förändrade kontaktuppgifter meddelas till Sällskapets sekreterare.

Medlemsförfrågningar och andra frågor besvaras av Sällskapets sekreterare, sihteeri.kts@gmail.com.

 

     

    Våra medlemmars personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Vårt informationsblad gällande datasekretess beskriver närmare hur och för vilka ändamål informationen används.