Litteraturforskarsällskapet i Finland, som grundades 1927, har delat ut hedersmedlemserkännanden sedan år 1939. Hedersmedlemskap erhålls som erkännande för betydande och  förtjänstfull verksamhet inom litteraturforskningens område. Sällskapets styrelse beslutar om priset.

Hedersmedlemmar

Till hedersmedlemmar i sällskapet har följande personer utsetts: Eino Kauppi, V.A. Koskenniemi (1945), Rafael Koskimies (1957), Eino Krohn (1962), J.V. Lehtonen, Pentti Lyly, Raoul Palmgren, V. Tarkiainen (som den första, 1939), Lauri Viljanen (1969), Leevi Valkama, Hannes Sihvo, Pekka Mattila, Maija Lehtonen ja  Kai Laitinen, Auli Viikari (2002), Pertti Karkama (2002), Anna Hollsten, H.K. Riikonen, Liisa Steinby, Yrjö Varpio (2004), Leena Kirstinä (2016), Päivi Lappalainen (2019) och Bo Pettersson (2022).

Sällskapet har ytterligare haft ett flertal internationella korrespondentmedlemmar. Till de internationella korrespondentmedlemmarna hör bland annat. prof. Lorenz Eckhoff, Oslo; dr. Alf Henriques, Köpenhamn; prof. Gunnar Tideström, Uppsala, prof. Ants Oras, Universitetet i Florida; prof. Hans Ruin, Lund och prof. E.N. Tigerstedt, Stockholm.