Litteraturforskningsdagarna 2024 webbsidor HÄR

Litteraturforskningsdagarna 2024: SPEKTRUM 23.–24.5.2024, Jyväskylä

De årligt återkommande Litteraturforskningsdagarna är vårt lands största litteraturforskningssammankomst som anordnas av olika universitet och som samlar forskare i litteraturvetenskap och litterära kulturer över ämnesgränserna. Till och med 2019 var sammankomsten känd under namnet KTS årsseminarium. Evenemanget etablerades som sällskapets verksamhetsform i början av 1990-talet och ordnades till en början i januari.

Det årliga evenemanget har blivit ett betydande nationellt forum som samlar experter på området där forskare från olika universitet och institutioner förmedlar de senaste forskningsrönen till varandra. Litteraturforskningsdagarnas huvudsakliga arbetsform är intensiva arbetsgrupper där personer inriktade på likartade forskningsfrågeställningar kan fördjupa sig i specialfrågor. På forskningsdagarna är det även möjligt att presentera forskningsprojekt. Därutöver har evenemanget under senare år innehållit publika inslag i form av ett författarprogram där en aktuell finländsk författare framträder. En central del av litteraturforskningsdagarna är även den uppskattade doktorandworkshopen där doktorander i litteraturämnen presenterar sin forskning och får respons av professorer och experter från olika universitet.

Under senare tid har evenemanget koncentrerats kring ett forskningstema som belyses ur ett flertal infallsvinklar i olika arbetsgrupper. Under de senaste åren har temat varit bland annat litteraturforskningens målsättningar, relationen mellan litteratur- och kulturforskning, litteratur och känslor, postkolonial teori, kultur och identitet i litteraturen samt mimesis.

Evenemanget har under tidigare år hållits i bland annat Helsingfors universitets forskningsstationer Suitila och Lammi. År 2005 blev evenemanget ett stadsseminarium som till en början hölls i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Sedan 2015 arrangeras dagarna enligt en rotationsprincip vid litteraturämnen och filologiämnen vid olika universitet.

År 2009 var sällskapets årsseminarium samtidigt en del av en internationell konferens då Sällskapet i samarbete med den nationella forskarskolan i litteraturvetenskap arrangerade konferensen ”Genre and Interpretation” 10.–12.6. 2009. År 2011 var årsseminariets tema ”Litteraturforskning nu!” År 2012 arrangerade sällskapet en prosakonferens i Helsingfors i samarbete med Helsingfors universitets forskarkollegium, Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran, Nuoren Voiman Liiton och nationella litteraturvetenskapliga forskarskolan.

År 2013 arrangerades (7.5.-8.5.) den internationella konferensen ”Experiences of Time in Literature” i Helsingfors, där sällskapets samarbetsparter var den nationella forskarskolan i litteraturvetenskap, Finlands Akademi-projektet ”Literature and Time: Time, Modernity, and Human Agency in Literature” samt Emil Aaltonens projekt ”The Experience of History and the Ethics of Storytelling in Contemporary Arts”.

Litteraturforskningsdagarnas rotationsordning (tidigare Litteraturforskningssällskapets årsseminarium):

Universitet: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet

Sedan 2015 framåt har evenemanget arrangerats och kommer att arrangeras enligt rotationsprincipen på följande orter:

 

2014 Helsingfors

2015 Tammerfors

2016 Åbo

2017 Jyväskylä

2018 Joensuu

2019 Uleåborg

2020 Dagarna flyttas på grund av corona-pandemin till år 2021

2021 Helsingfors

2022 Tammerfors

2023 Åbo

2024 Jyväskylä

2025 Joensuu

2026 Uleåborg

2027 Helsingfors

2028 Tammerfors

2029 Åbo

2030 Jyväskylä

2031 Joensuu

2032 Oulu