Kirjallisuudentutkimuksen päivät 2024 järjestetään yhteistyössä Kirjallisuudentutkijain Seuran sekä Jyväskylän yliopiston kanssa teemalla ”Kirjo – Spektrum – Spectrum”. Tapahtuman omat verkkosivut löytyvät TÄÄLTÄ.

Yleistä tapahtumasta

Kirjallisuudentutkimuksen päivät on vuosittain eri yliopistoissa järjestettävä maamme suurin kirjallisuudentutkimuksen tapahtuma, joka kokoaa yhteen kirjallisuutta ja kirjallisia kulttuureja tutkivia yli oppiainerajojen. Vuoteen 2019 asti se tunnettiin nimellä Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari. Tapahtuma vakiintui Seuran toimintamuodoksi 1990-luvun alussa ja järjestettiin aluksi tammikuussa. Myöhemmin ajankohta on siirtynyt kevätlukukauden loppuun.

Vuotuisesta tapahtumasta on muodostunut merkittävin maanlaajuisesti alan asiantuntijat yhteen kokoava foorumi, jossa eri yliopistojen ja laitosten tutkijat välittävät toisilleen tuoretta tietoa tutkimustensa etenemisestä. Kirjallisuudentutkimuksen päivien työskentelyn pääpaino on intensiivisessä työryhmätyöskentelyssä, jossa samantyyppisiin tutkimusongelmiin perehtyneet henkilöt voivat uppoutua erityiskysymyksiin. Päivillä voi esitellä myös tutkimushankkeita. Lisäksi tapahtumaan on viime vuosina sisältynyt suurta yleisöäkin kiinnostanut kirjailijavierasohjelma, jossa on esillä ajankohtainen suomalainen kirjailija. Keskeinen osa kirjallisuudentutkimuksen päivien ohjelmaa on myös arvostettu väitöskirjatyöpaja, jossa kirjallisuuden alan jatko-opiskelijat esittelevät tutkimustaan ja saavat palautetta eri yliopistojen professoreilta ja muilta asiantuntijoilta.

Viime aikoina tapahtumat ovat keskittyneet yhteen tutkimukselliseen teemaan, jota on valotettu useammista näkökulmista eri työryhmissä. Viime vuosien teemoja ovat olleet mm. kirjallisuudentutkimuksen tavoitteet, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen suhde, kirjallisuus ja tunteet, postkolonialistinen teoria, luonto, kulttuuri ja identiteetti kirjallisuudessa sekä mimesis.

Tapahtumaa on aiempina vuosina pidetty mm. Helsingin yliopiston omistamilla Suitian ja Lammin tutkimusasemilla. Vuonna 2005 tilaisuuksista tuli kaupunkiseminaareja, joita aluksi pidettiin Helsingissä sijaitsevassa Tieteiden talossa. Vuodesta 2015 lähtien tapahtuma on järjestetty kiertävän rotaation mukaiseseti eri yliopistoissa yhdessä yliopiston kirjallisuuden oppiaineiden ja filologia-aineiden kanssa.

Vuonna 2009 Seuran vuosiseminaari oli samalla myös osa kansainvälistä konferenssia, kun Seura järjesti yhteistyössä Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun kanssa konferenssin Genre and Interpretation 10.–12.6. 2009. Vuonna 2011 vuosiseminaarin teemana oli ”Kirjallisuudentutkimus nyt”. Vuonna 2012 Seura järjesti Helsingin proosakonferenssin yhteistyössä Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin, Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran, Nuoren Voiman Liiton sekä Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tohtoriohjelman kanssa.

Vuonna 2013 järjestettiin (7.5.-8.5.) Helsingissä kansainvälinen konferenssi Experiences of Time in Literature, jossa KTS:n yhteistyötahoina olivat Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma, Suomen Akatemian projekti ”Literature and Time: Time, Modernity, and Human Agency in Literature” sekä Emil Aaltosen projekti ”The Experience of History and the Ethics of Storytelling in Contemporary Arts”.

Kirjallisuudentutkimuksen päivien (ent. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari) rotaatio:

Yliopistot: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto.

Vuodesta 2015 eteenpäin tapahtuma on järjestetty ja tullaan rotaation mukaan järjestämään seuraavilla paikkakunnilla:

2014 Helsinki

2015 Tampere

2016 Turku

2017 Jyväskylä

2018 Joensuu

2019 Oulu

2020 Päivät siirtyivät korona-epidemian vuoksi vuoteen 2021

2021 Helsinki

2022 Tampere

2023 Turku

2024 Jyväskylä

2025 Joensuu

2026 Oulu

2027 Helsinki

2028 Tampere

2029 Turku

2030 Jyväskylä

2031 Joensuu

2032 Oulu