Vuodesta 1929 vuoteen 2003 Seuran näkyvin toimintamuoto oli Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirjan (KTSV) julkaiseminen. Vaikka seuran alkutaipaleella jokavuotiseen ilmestymistahtiin ei aina päästy, niin vuoteen 2000 mennessä tätä suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen merkittävintä julkaisua oli ilmestynyt 52 numeroa. Vuosikirjan julkaiseminen loppui vuonna 2004, jolloin alettiin julkaista jäsenlehteä Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain. Lehti muuttui vuonna 2020 avoimeksi julkaisuksi ja on vapaasti luettavissa journal.fi-sivustolla. Seuran jäsenet saavat Avaimen myös painettuna lehtenä jäsenetuna.

Avaimen voi tilata myös ilman liittymistä Kirjallisuudentutkijain Seuraan. Silloinkin vuositilauksen hinta on 48 euroa, ja se maksetaan Seuran tilille FI90 8000 1201 4734 45. Viestikenttään merkitään tilaajan nimi ja osoite sekä maininta siitä, että ei halua liittyä Seuran jäseneksi. (Huom! Jäsenmaksu nousee 1.1.2024 54 euroon.)

Avain on referee-julkaisu ja sen päätoimittajuus kiertää yliopistoittain. Lisätietoja julkaisusta ja lehden toimituskunnasta löytyy Avaimen kotisivuilta journal.fi-sivustolta.

Avain ottaa vastaan ehdotuksia julkaistaviksi kirjoituksiksi. Lue ohjeet ja tarjoa ehdotustasi lehteen!

Tutustu myös Avaimen yleisiin kirjoittajaohjeisiin ja viittauskäytäntöihin: Avaimen_kirjoittajaohjeet_2018

Avain on saanut TSV: kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.