Kirjallisuudentutkijain Seura toimii kirjallisuudentutkijoiden välisenä tiedottajana ja yhdyssiteenä ja edistää kirjallisuudentutkimusta maassamme. Seura on perustettu vuonna 1927.

Seuran tärkeimpiä toimintamuotoja ovat vuotuiset Kirjallisuudentutkimuksen päivät sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain, jossa julkaistaan kirjallisuustieteellisiä artikkeleita, esseitä ja arvosteluja. Painettu Avain-lehti lähetetään Seuran jäsenille. Avaimen julkaisut ovat vapaasti luettavissa verkossa journal.fi-palvelussa.

Tärkeä tiedotus- ja keskustelukanava on myös postituslista kts(at)tuni.fi, jolla tiedotetaan alaan liittyvistä tapahtumista.

Kirjallisuudentutkijain Seura kokoaa yhteen maamme kirjallisuudentutkijat, opettajat ja opiskelijat. Tervetuloa mukaan toimintaan!