Sihteeri, yhteyshenkilö

Tuuli Hongisto
FM, väitöskirjatutkija
Kirjallisuus
Helsingin yliopisto
sihteeri.kts[at]gmail.com

Puheenjohtaja

Jyrki Korpua
FT, tutkija
Kirjallisuus
Oulun yliopisto
jyrki.korpua[at]oulu.fi

Varapuheenjohtajat

Elsi Hyttinen
FT, erikoistutkija
Kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen
Turun yliopisto
elshyt[at]utu.fi

Ilmari Leppihalme
FT, tutkijatohtori
Kirjallisuus
Oulun yliopisto
puheenjohtaja.kts[at]gmail.com

Hallituksen muut jäsenet

Juha-Pekka Alarauhio
FT, yliopistonlehtori
Englannin kieli
Oulun yliopisto
juha-pekka.alarauhio[at]oulu.fi

Kaneli Kabrell
FM, väitöskirjatutkija
Pohjoismainen kirjallisuus
Helsingin yliopisto
kaneli.kabrell[at]helsinki.fi

Sanna Jääskeläinen
FM, yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija
Kirjallisuus
Itä-Suomen yliopisto
sanna.jaaskelainen[at]uef.fi

Anna Kuutsa
FM, väitöskirjatutkija
Suomen kirjallisuus
Tampereen yliopisto
anna.kuutsa[at]tuni.fi

Mirjami Mykkänen
FM, Väitöskirjatutkija
Kirjallisuus
Helsingin yliopisto
mirjami.mykkanen[at]helsinki.fi

Johanna Slotte Dufva
FM, väitöskirjatutkija
Kirjallisuus
Åbo Akademi
johanna.slotte[at]abo.fi

Ate Tervonen
FM, väitöskirjatutkija
Kirjallisuus
Jyväskylän yliopisto
ate.j.tervonen[at]jyu.fi

Iida Turpeinen
FM, väitöskirjatutkija
Kirjallisuus
Helsingin yliopisto
iida.turpeinen[at]helsinki.fi

Kirjallisuudentutkijain Seuran osoite:

Kirjallisuudentutkijain Seura
Opastinsilta 9 C 51
00520 Helsinki