Litteraturforskningsdagarna 2022, med temat Litteraturforskningens betydelser ordnas den 12–13.5.2022 vid Tammerfors universitet.

Litteraturforskningsdagarnas keynote-talare är:

  • Elina Druker, Stockholms universitet
  • Olli Löytty, Åbo universitet (Turun yliopisto)
  • Mari Hatavara, Tammerfors universitet (Tampereen yliopisto)

Litteraturforskningsdagarans författargäst är Pirkko Saisio.

Evenemanget arrangörer följer noggrant med den rådande coronasituationen och myndigheternas instruktioner. Vi siktar på att i första hand kunna ordna evenemanget fysiskt på plats i Tammerfors, men åtminstone delvis kommer det vara frågan om ett hybridevenemang, med möjlighet att delta på distans. Presentatörer har möjlighet att delta på distans.

Call for papers för föredragsabstrakt och doktorandworkshoppen har nu utlysts 

Utlysningen av föredragsabstrakt, förslag på forskningsprojektpresentationer och förslag på färdiga arbetsgrupper har nu publicerats och du hittar den på evenemangets hemsida på finska, svenska och engelska.

Abstrakt och förslag kan även lämnas in på finska, svenska, samiska eller engelska. Vänligen skicka dina föredragsabstrakt, förslag till forskningsprojektpresentationer eller förslag på färdiga arbetsgrupper senast den 28.2.2022 via formuläret på evenemangets hemsida:

https://www.lyyti.fi/reg/kts2022cfp

(på finska)

https://www.lyyti.fi/reg/Kirjallisuudentutkymus_paivat_2022_Call_for_Papers_2654

(På engelska)

I samband med Litteraturforskningsdagarna ordnas också en workshop för doktorander den 1.5.2022. Workshoppen är riktad till doktorander inom ämnet litteraturvetenskap. I workshoppen berättar doktoranden först kort om sin egen forskning, varefter den text doktoranden lämnat in kommenteras av ett antal professorer och andra deltagarna. Du kan läsa mera om workshoppen på evenemangets hemsida.

Abstrakt och presentationsbrev för doktorandworkshoppen bör skickas in senast 28.2.2022 genom formuläret: https://www.lyyti.fi/reg/Kirjallisuudentutkimuksen_paivat_2022_Vaitoskirjatyopaja_3493/en .

Slutliga texter för workshoppen bör lämnas in senast 15.4.2022.

Kontaktadress för litteraturforskardagarna: ktsseminaari@gmail.com

Evenemangets hemsida: https://events.tuni.fi/kts2022/