Litteraturforskningadagarna 2021: SINNEN
5.–7.5.2021, Zoom

 På grund av coronapandemin ordnas Litteraturforskningsdagarna 2021 som webbkonferens.

Keynote-talare:
Jørgen Bruhn, Linnéuniversitet, Sverige
Siru Kainulainen, Åbo universitet
Merja Polvinen, Helsingfors universitet

Litteraturforskningsdagarna 2021, som arrangeras av Sällskapet för litteraturforskning i Finland (KTS), fördjupar sig i sinnen i litteraturen. Litterär gestaltning grundar sig starkt på sinnen och sinnesförnimmelser som till exempel skapas med hjälp av visuella bilder, såsom snöflingorna på Kitty Stjerebatskajas pälsmuff eller de svettiga, änglaliknande lockarna på Tadzios tinningar. Det visuella representeras även av metaforer, bilddikter, tingdikter (Dinggedicht), illustrationer och pärmbildskonst. Textens rytm, ljudvärld och onomatopoetik är exempel på litteraturens auditiva dimension. Lukt- och smaksinnen utnyttjas rikligt i synestesi, men används även i de otaliga matscener som finns i litteraturen.

På senare tid har litteraturforskningen allt mer fokuserat på hur litterära grepp kan användas för att skildra sinnen som saknas, är begränsade eller översinnliga, för att inte glömma icke-mänskliga varelsers sinnen och sinnesförnimmelser.

Även läsningen som sådan är en erfarenhet vädjar till sinnena. Bokens tyngd, sidornas strävhet och papprets doft, samspelet mellan illustrationer och text, omgivningen man läser i och de föreställningar som litteraturen framkallar skapar och styr läsupplevelsen. Läsningen av en bok kan även väcka starka minnen av och föreställningar om smaker och dofter. Betydelsen av beröring har betonats framför allt bland barnläsare samt i relation till bokens materialitet och själva lässtunden.

De olika sinnesförnimmelser som förknippas med boken befinner sig för tillfället i en brytningstid; ljud- och e-boken har blivit allt viktigare vid sidan om pappersboken, det publiceras allt fler bilderböcker för vuxna och interaktiva taktila böcker och flikböcker har fått en etablerad ställning som favoriter för små barn. Digitaliseringen förändrar de sinnesförnimmelser som förknippas med läsning och läsningens sinnlighet på många sätt.

Litteraturforskningsdagarna och den därtill hörande doktorandworkshopen arrangeras av litteraturämnena vid Helsingfors universitet och Sällskapet för litteraturforskning i Finland (KTS).

Närmare information om programmet publiceras senare.

Kontaktadress: ktsseminaari[at]gmail.com