Bild: OpenStreetMap

Arcanums kartor:

Vån. 1 HÄR
Vån. 2 HÄR
Vån. 3 HÄR

Registrering i aulan vid huvudgången.

Arkens karta HÄR

De utrymmen vi har i Arken är:
Voltaire M127
Saussure M128
Goethe L104
Jöns Budde M218
Kramer M220
Camera Obscura E201
Armfelt A102 (Keynote)

Registrering i aulan vid huvudgången (A).