Är läsning en försvinnande aktivitet, eller är det tvärtom så att vi mer än tidigare omges av texter och berättelser?  Svenska Litteratursällskapet i Finland söker svar på hur läsning och läsrutiner ser ut i dag. Läs mer och delta i insamlingen!