Vuoden toinen Avain-lehti on ilmestynyt! Suurin osa numeron kirjoittajista on tällä kertaa väitöskirjatutkijoita, ja artikkeleissa esillä ovat niin uudet näkökulmat kuin tuoreet menetelmäratkaisutkin. Pääset lukemaan numeroa osoitteessa https://journal.fi/avain

Telma Peura tarkastelee artikkelissaan romaaninen ylirajaisuutta vuosina 1970–2020 kvantitatiivisella menetelmällä.
– Vaikka viralliseen kansalaisuuteen pohjaava määritelmä kirjailijan identiteetin ylirajaisuudesta on luonnollisesti jäykkä, voi se kuitenkin valottaa kehityksen suuntaviivoja – onhan kansalaisuus perinteisesti määrittänyt käsitystä siitä, mitä kotimainen kirjallisuus on, hän kirjoittaa.

Hanna Huhtisen artikkelin aiheena on ohjelmallisuus sosiaalisen median kuvauksessa kahdessa kotimaisessa romaanissa, Esa Mäkisen ”Totuuskuutio” ja Jussi Valtosen ”He eivät tiedä mitä tekevät”.
– Asetelman ristiveto, eli kyberturvallisuus, hakutuloksissa näkyminen ja ääripäiden välimuodot, ovat lukijan punnittavissa. Näin sosiaalista mediaa koskeva esitystapa alkaa hahmottua kohosteiseksi riskianalyysiksi, Huhtinen analysoi.

Riikka Pirinen tarkastelee artikkelissaan Alice Munron kerrontaa tajunnankuvauksen teorioiden uudistajana.
– Munron poetiikalle on siis tyypillistä rikkoa, hämärtää ja korostaa mielien rajoja kerronnassa, jolloin huomion tarkempi kiinnittäminen tajunnankuvauksen moodiin auttaa suhteuttamaan hänen poetiikkaansa novelliin genrenä, Pirinen pohtii.

Liisa Merivuori tutkii artikkelissaan Iida Rauman Hävitys-romaania todistuksena lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja tarkastelee, millaiset piirteet ohjaavat lukemaan teosta todistuskertomuksena ja millaista väkivaltaa ja traumaa tuottavista ilmiöistä ja rakenteista teos todistaa.
– Hävitys purkaa lapsuuteen liittyvää diskurssia, hän toteaa.

Jos haluat Avaimen paperisena postilaatikkoosi, liity Kirjallisuudentutkijain Seuran jäseneksi osoitteessa https://www.kirjallisuudentutkimus.fi/liity-jaseneksi/. Avain-lehti on seuran jäsenetu, ja seuran postituslistalta saat muutenkin ajankohtaista tietoa kirjallisuudentutkimuksesta Suomessa.