Joko olet tutustunut vuoden kolmanteen Avain-lehteen? Numeron teksteissä nousevat esiin vastaanoton, yhteisöjen ja yhteisöllisyyden kysymykset, tunne ja ymmärrys sekä historian ja nykyhetken törmäykset. Pääset lukemaan numeroa journal.fi-palvelussa.

Numerosta löytyy muun muassa Leena Romun artikkeli, joka tutkii 1920- ja 1930-luvuilla Suomen Kuvalehdessä ilmestyneen Junnu-sarjakuvan metafiktiivisyyttä osana lehden keinovalikoimaa lukijoiden sitouttamiseksi.
– Koska Junnu oli alusta lähtien Suomen Kuvalehden maskotti, voisi ajatella, että sarjakuvahahmo löytää turvapaikan lehden uumenista, tekstuaalisesta maailmasta, johon lukijaa edustavalla väkijoukolla ei ole pääsyä, Leena Romu kirjoittaa.
Jasmin Flinkman analysoi artikkelissaan Jenni Linturin Isänmaan tähden -romaania sankarimyyttiä kriittisesti purkavana teoksena, jossa negatiivisten tunteiden, kuten inhon, kuvaukset nousevat keskeiseksi kerronnan keinoksi.
– Katson, että negatiivisten tunteiden kuvaus ja etenkin inhon kuvaukset ja inhon herättäminen lukijassa haastaa sotasankarikuvauksien ja myytin ylläpitämiä kansallistunteita, joilla on ollut erityisesti sotavuosina kansaa koossa pitävä voima, Jasmin Flinkman toteaa artikkelissaan.
Marita Hietasaari tarttuu artikkelissaan yhtenä 1950-luvun tärkeimmistä pohjalaisista kirjailijoista pidetyn Leo Ågrenin Kungsåder-trilogian kahteen ensimmäiseen osaan ja niiden aikalaiskritiikkeihin.
– Ågrenin tuotannon monimuotoisuus yhdistettynä kriitikoiden intoon nähdä hänessä kaivatun suurteoksen luoja antavat hyvät lähtökohdat tarkastella Ågrenin kirjailijuutta kriitikkoreseption kautta, Marita Hietasaari pohtii.
Jaana Lietzén analysoi artikkelissaan, miten nykypäivän yhdeksäsluokkalaiset ottavat vastaan ja tulkitsevat F. E. Sillanpään Hiltu ja Ragnar -pienoisromaanin tapahtumat.
– Opettajana minua kiinnosti nimenomaan se, mitä oppilaat Hiltusta ja Ragnarista lukevat ja mihin he tulkintansa perustavat sekä se, millaisia tunteita teos nuorissa lukijoissa herättää, Jaana Lietzén toteaa.

Jos haluat Avaimen paperisena postilaatikkoosi, liity Kirjallisuudentutkijain Seuran jäseneksi. Avain-lehti on seuran jäsenetu, ja seuran postituslistalta saat muutenkin ajankohtaista tietoa kirjallisuudentutkimuksesta Suomessa.