Turussa 3.-5.5. järjestettävien Kirjallisuudentutkimuksen päivien väitöskirjatyöpajan hakuaikaa on jatkettu reilulla viikolla. Uusi määräaika hakemuksille on 5.3. Hakuohjeet löytyvät alta.

suomeksi

VÄITÖSKIRJATYÖPAJA

Kirjallisuudentutkimuksen päivien esiseminaarina järjestetään 3.5.2023 väitöskirjatyöpaja kirjallisuudentutkimuksen alan väitöskirjan tekijöille. Työpajaan valitut väitöskirjatutkijat kertovat lyhyesti tutkimuksestaan ja saavat palautetta väitöskirjatekstistään työpajaan osallistuvilta professoreilta ja muilta osallistujilta. Työpajan osallistujat valitaan abstraktin ja esittelykirjeen perusteella. Abstraktissa (250–300 sanaa) hakija esittelee esimerkiksi jonkin tutkimuksensa kannalta keskeisen idean tai ongelman. Työpajassa käsiteltävä teksti voi olla esimerkiksi artikkeliluonnos, osa monografiaa tai tutkimussuunnitelma, ja sen enimmäispituus on 10 sivua + väitöstyön dispositio. Esittelykirjeessä hakija kertoo lyhyesti itsestään ja siitä, missä vaiheessa hänen tutkimuksensa on, ja perustelee, miksi työpajaan osallistuminen olisi hänelle tarpeellista. Esittelyyn liitetään mukaan myös hakijan yhteystiedot sekä tieto työn ohjaajista. Esittelyn pituus on enintään yksi sivu. Abstrakti ja esittelykirje pyydetään lähettämään 5.3. mennessä osoitteeseen ktsseminaari@gmail.com.

Työpajaan hyväksyttyjä pyydetään lähettämään lopullinen teksti 5.4. mennessä osoitteeseen ktsseminaari@gmail.com. Väitöskirjatyöpajan hakijoita suositellaan lähettämään myös esitelmäehdotus Kirjallisuudentutkimuksen päiville, sillä työpajaan otetaan rajallinen määrä osallistujia.

Tapahtuman järjestämisestä vastaavat Åbo Akademi & Turun yliopiston kirjallisuustieteiden oppialat ja Kirjallisuudentutkijain Seura (KTS). Yhteystiedot: ktsseminaari@gmail.com tai markku.lehtimaki@utu.fi

P.S. Keskiviikkona 3.5.2023 järjestetään myös Kirjallisuudentutkimuksen päivien väitöskirjatutkijoiden illanvietto, johon ovat tervetulleita myös työpajaan osallistuvat väitöskirjatutkijat. Paljon hauskaa ohjelmaa, vertaistukea, yms.!

 

på svenska

AVHANDLINGSWORKSHOP FÖR DOKTORANDER

I samband med Litteraturforskningsdagarna ordnas också en avhandlingsworkshop för doktorander den 3 maj 2023. Workshopen är riktad till doktorander inom ämnet litteraturvetenskap. I workshopen berättar doktoranden först kort om sin egen forskning, varefter den text doktoranden inlämnat kommenteras av ett antal professorer och de övriga deltagarna. Texten som behandlas i workshopen kan till exempel vara ett artikelutkast, en del av en monografi eller en forskningsplan. Den skall vara max 10 sidor lång + avhandlingens disposition. För att bli antagen till workshopen ska doktoranden skriva ett abstrakt och ett kort presentationsbrev. I abstractet (250–300 ord) ska doktoranden presentera en central idé eller ett centralt problem i sin text. I presentationsbrevet (max 1 sida) ska doktoranden berätta kort om sig själv, i vilket skede hens forskning är och förklara varför det vore nyttigt för hen att delta i workshoppen. Presentationen kommer också att innehålla doktorandens kontaktuppgifter och information om handledarna. Vänligen sänd abstract och presentationsbrev senast 5.3 till ktsseminaari@gmail.com.

De som godkänns till avhandlingsworkshopen ombeds skicka sin slutliga text senast 5.4 till ktsseminaari@gmail.com. Eftersom ett begränsat antal deltagare antas till doktorandworkshopen rekommenderas att sökande till workshopen även skickar in ett föredragsabstract till Litteraturforskningsdagarna.

För doktorandworkshopen ansvarar litteraturämnet vid Åbo Akademi och Turun yliopisto samt Sällskapet för litteraturforskning i Finland (KTS). Kontakt: ktsseminaari@gmail.com eller markku.lehtimaki@utu.fi

P.S. Onsdag 3.5.2023 ordnas även kvällsprogram för de doktorander som deltar i konferensen, också doktorander som deltar i workshopen är välkomna. Roligt program, kamratstöd etc utlovas!

 

in English

DISSERTATION WORKSHOP FOR DOCTORAL STUDENTS

Prior to the The Annual Conference of the Finnish Literary Research Society, a dissertation workshop for PhD researchers is organized on May 3rd 2023. The workshop is directed at PhD researchers in the field of literature. In the workshop, the PhD researchers give a brief presentation of their research and receive feedback on their dissertation text from the attending professors and other participants. The participants are selected based on their abstracts and letters of introduction. In the abstract (250–300 words), the applicant presents, for example, an idea or a problem that is central to their research. The text that is presented in the workshop can be, for example, a manuscript for an article, a chapter in a dissertation, or a research plan. The maximum length of the text is 10 pages + the disposition of the dissertation. In the letter of introduction, the applicant provides a short description of herself/himself and the stage of her/his research. The participant should also indicate why participating in the workshop would be beneficial for her/him. The applicant’s contact information and the names of the dissertation’s supervisors should be added to the letter of introduction as well. The letter of introduction should be no longer than one page. The abstracts and letters of introduction are to be submitted no later than 5.3 to ktsseminaari@gmail.com.

The deadline for the final papers is 5.4, to be submitted to ktsseminaari@gmail.com. It is advisable that the applicants to the dissertation workshop submit a presentation proposal as well, as the number of the workshop’s participants is limited.

The event is organized by the Åbo Akademi University & University of Turku and the Finnish Literary Research Society. Contact: ktsseminaari@gmail.com OR markku.lehtimaki@utu.fi

P.S. Evening program for the doctoral students attending the conference will be held on Wednesday 3.5.2023 and welcomes the participants of the pre-seminar workshop. Do come – there will be fun program, peer support, etc!