Litteraturforskarsällskapet i Finland har en egen e-postlista kts(at)uta.fi, där det informeras om aktiviteter på fältet. Listan används även för att samla information och för att diskutera litteratur och inom litteraturforskningen aktuella ämnen

Att ansluta sig till e-postlistan:

Då du betalt sällskapets medlemsavgift sänd en förfrågan om att ansluta dig till sekreteraren (sihteeri.kts[at]gmail.com)

Genom att sända e-post till adressen listserv(at)uta.fi kan du avsluta ditt deltagande på epostlistan. Rubrik (subject) behövs inte, i meddelandefältet (body) skriver du SIGNOFF KTS.

Listan upprätthålls av sällskapets sekreterare.

E-post: sihteeri.kts(at)gmail.com.