Kirjallisuudentutkijain Seura hakee päätoimittajaparia Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimelle vuosiksi 2025–2026.

Avain on vertaisarviointia käyttävä kirjallisuudentutkimuksen julkaisu (JUFO-taso 2). Tieteellisten artikkeleiden lisäksi siinä julkaistaan esseitä, katsauksia, haastatteluja, keskustelupuheenvuoroja sekä kirja-arvosteluja. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Avain tarjoaa näköaloja ajankohtaisiin kirjallisuudentutkimuksen teemoihin ja keskusteluihin. Avain julkaistaan sekä painettuna että sähköisesti journal.fi-sivustolla. Avain publicerar artiklar också på svenska.

Päätoimittajuutta haetaan pääasiassa työpareina kaksivuotiselle kaudelle. Ainakin toisen päätoimittajista on hyvä olla väitellyt. Haussa kannustamme instituutioiden väliseen yhteistyöhön: päätoimittajat voivat siis olla eri yliopistoista ja oppiaineista. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi myös ruotsinkieliset hakemukset, mutta pyydämme huomioimaan, että suurin osa Avaimen artikkeleista julkaistaan suomeksi. Vuosittain Avaimella on yksi kutsuttu teemanumero, jonka toimittamisesta vastaavat vierailevat päätoimittajat.

Avaimen päätoimittajien tehtävänä on vastata lehden sisällöstä ja kehittämisestä. Heidän apunaan ja tukenaan ovat lehden toimitussihteeri-taittaja ja toimitusneuvosto. Päätoimittajat toimivat lisäksi yhteistyössä Kirjallisuudentutkijain Seuran hallituksen kanssa. Työstä maksetaan päätoimittajille pieni korvaus. Nykyiset päätoimittajat perehdyttävät uuden päätoimittajaparin lehden käytäntöihin syksyn 2024 aikana.

Tiedejulkaiseminen on aktiivisen muutoksen tilassa, ja myös Avain on siirtynyt kokonaan avoimeksi julkaisuksi vuonna 2020. Avaimen tulevat päätoimittajat ovat keskeisessä asemassa vaikuttamassa suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen julkaisutoiminnan edellytysten turvaamiseen jatkossakin. Artikkeliväitöskirjojen yleistyessä Avain on myös keskeinen julkaisukanava kirjallisuudentutkimuksen alan tutkijakoulutukselle.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen sihteeri.kts(at)gmail.com 28.4.2024 mennessä. Päätoimittajat valitsee Kirjallisuudentutkijain Seuran hallitus yhdessä Avaimen toimitusneuvoston kanssa.

Lisätietoja asiasta antavat Avaimen nykyiset päätoimittajat Hanna-Riikka Roine (hanna.roine[at]tuni.fi) ja Esko Suoranta (esko[at]mailfence.com).