Kirjallisuudentutkijan Seura hakee päätoimittajia Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimelle vuosiksi 2023–2024. Avain on vertaisarviointia käyttävä kirjallisuudentutkimuksen julkaisu. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi Avain julkaisee esseitä, katsauksia, haastatteluja, keskustelupuheenvuoroja sekä kirja-arvosteluja. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Avain tarjoaa näköaloja ajankohtaisiin kirjallisuudentutkimuksen teemoihin ja keskusteluihin. Avain julkaistaan sekä painettuna versiona että sähköisesti journal.fi-sivustollaAvain publicerar artiklar också på svenska.

Päätoimittajuutta haetaan pääasiassa työpareina kaksivuotiselle kaudelle. Ainakin toisen päätoimittajista on hyvä olla väitellyt. Haussa kannustamme instituutioiden väliseen yhteistyöhön: päätoimittajat voivat siis olla eri yliopistoista ja oppiaineista. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi myös ruotsinkieliset hakemukset, mutta pyydämme huomioimaan, että suurin osa Avaimen artikkeleista julkaistaan suomeksi. Vuosittain Avaimella on yksi kutsuttu teemanumero, jonka toimittamisesta vastaa vieraileva päätoimittaja(pari).

Tiedejulkaiseminen on aktiivisen muutoksen tilassa, ja myös Avain on siirtynyt kokonaan avoimeksi julkaisuksi vuonna 2020. Avaimen tulevat päätoimittajat ovat keskeisessä asemassa vaikuttamassa suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen julkaisutoiminnan edellytysten turvaamiseen jatkossakin.

Avaimen päätoimittajille maksetaan työstä pieni korvaus. Päätoimittajien apuna työskentelee myös toimitussihteeri-taittaja.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen sihteeri.kts(at)gmail.com 5.4.2022 mennessä. Päätoimittajat valitsee Seuran hallitus yhdessä Avaimen toimitusneuvoston kanssa.