Luonto ja lyriikka ovat läsnä vuoden 2023 viimeisen Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen artikkeleissa. Pääset lukemaan numeroa osoitteessa https://journal.fi/avain .

Reeta Holopainen ja Tiia Kähärä pohtivat Eeva-Liisa Mannerin Tämä matka -runokokoelman eläineettistä tematiikkaa.
– Runojen puhujat suhtautuvat empaattisesti muunlajisiin eläimiin: pyrkivät ymmärtämään niiden kokemusmaailmaa, eläytymään niiden tunteisiin ja jakamaan niiden kärsimystä, he toteavat.

Carita Roivas tutkii ymmärtämisen affektiivisuutta Paavo Haavikon 1950-luvun runouden aikalaisvastaanotossa.
– Haavikon teosten arvosteluista voi lukea laajan tunteiden kirjon ihailusta ihmettelyyn ja ärtymykseen, hän tiivistää.

Aino-Kaisa Koistisen ja Sofia Bisterin artikkelin tarkastelun kohteena on luova kirjoittaminen ympäristölukutaidon osana.
– Harjoitusten voikin tulkita vahvistaneen kirjoittajien ympäristölukutaitoa, kun sen ymmärtää ihmisen paikan maailmassa uudelleenhahmottelemiseksi – alkaen suhteesta tuttuihin paikkoihin, he esittävät.

Merja Torvinen perehtyy kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta ranskalaisen naismatkailija Léonie d’Aunet’n Lapin-kuvaukseen 1800-luvulta.
– Tekstiin rakentuu selkeä hierarkia ranskalaisten tutkimusretkeläisten ja paikallisen väestön välillä: kertomus muovautuu – odotuksenmukaisestikin – ranskalaisten näkökulmasta, jossa painottuu ero korkeasäätyisten matkalaisten ja paikallisen väestön välillä, meidän ja Toisten välillä, Torvinen kirjoittaa.

Jos haluat Avaimen paperisena postilaatikkoosi, liity Kirjallisuudentutkijain Seuran jäseneksi osoitteessa https://www.kirjallisuudentutkimus.fi/liity-jaseneksi/. Avain-lehti on seuran jäsenetu, ja seuran postituslistalta saat muutenkin ajankohtaista tietoa kirjallisuudentutkimuksesta Suomessa.