Kirjallisuudentutkimus ja -opetus suomalaisissa yliopistoissa:

Helsingin yliopiston kotimainen kirjallisuus

Helsingin yliopiston yleinen kirjallisuustiede

Helsingfors universitet, Nordisk litteratur

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden oppiaine

Oulun yliopiston kirjallisuus-oppiaine

Suomen ja kielen kirjallisuuden koulutus Itä-Suomen yliopistossa

Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen oppiaine

Turun yliopiston kotimainen kirjallisuus

Turun yliopiston yleinen kirjallisuustiede

Åbo Akademi, Litteraturvetenskap.

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Kirjallisuuteen liittyviä tieteellisiä seuroja:

Agricola – Suomen humanistiverkko

Kalevalaseura-säätiö

Klassillis-filologinen yhdistys

Kotikielen seura 

Lastenkirjainstituutti

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Svenska Litteratursällskapet i Finland

Kansainvälisiä kirjallisuudentutkimuksen järjestöjä:

ACCL: The Association of Chinese and Comparative Literature

ACLA: American Comparative Literature Association

ALSC: Association of Literary Scholars and Critics

ATSCL: Associazione per gli studi di teoria e storia comparata della letteratura

BCLA: British Comparative Literature Association

CCLA: Canadian Comparative Literature Association

IAPL: International Association for Philosophy and Literature

ICLA: International Comparative Literature Association

IRSCL: International Research Society for Children’s Literature

NSCL: Nordisk Forening for Litteraturforskning / Nordic Society for Comparative Literature

SCLA: Slovene Comparative Literature Association

SELGC: Sociedad Espa–ola de Literatura General y Comparada

SFLGC: Société francaise de littérature générale et comparée

SGAVL: Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft