Torstai 4.5.
13.00–14.45 A1–6

 

A1 Kirjallisuushistorian uudistuvat metodit, osa 1 / Litteraturhistoriens nya metoder, del 1/
New Methods in Literary History, part 1

Paikka: A270 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Kati Launis

Kati Launis, Aino Mäkikalli, Viola Parente-Čapková, Veli-Matti Pynttäri & Leo Lahti: Digitaaliset menetelmät ja aineistot Suomen kirjallisuushistorian uudistajina

Telma Peura, Annastiina Ahola & Eero Hyvönen: BookSampo Data Service and Portal for Literary Data Analysis and Discovery – Using Library Metadata in Digital Humanities Research

Lauri Luoto: Tuntemattoman sotilaan sosiaaliset verkostot: kaksimoodinen analyysi

Asko Nivala, Jasmine Westerlund, Juhana Saarelainen & Harri Kiiskinen: Kirjallisuuden koettu tila ja sen
digitaalinen tutkimus

Maarit Koivisto & Jussi-Pekka Hakkarainen: Ollaanko jo perillä? Kansalliskirjaston näkökulma kirjallisuudenhistorian uusiin metodeihin

A2 Maailman ja kirjallisuuden kohtaamisen muotoja ja tunteita /
Former och känslor i mötet värld–
litteratur /
World–Literature: Shapes and Emotions

Paikka: A285 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Carita Roivas & Maarit Soukka

Reeta Holopainen: Ympäristötunteet Eila Kivikk’ahon runoudessa

Maarit Soukka: Kielen ja kokemuksen kiemuroita suomalaisessa sotienjälkeisessä modernismissa

Tiia Kähärä: Maailmassa olemista kokemassa – eksistentiaaliset tunteet Eeva-Liisa Mannerin novelleissa

Anna Nygren: Sexuelt våld som erfarenhet i text och läsning

A3 Ihminen, eläin – ympäristö, miljöö / Människa, djur – omgivning, miljö /
Human, Animal – Environment, Milieu

Paikka: A113 (Arcanum, 1. kerros)

Pj: Helinä Ääri & Marianna Lammi

Lieven Ameel: Humanistinen energiatutkimus: aineistot, menetelmät, tavoitteet

Faeze Rezaii: Ecological experience in Isaac Asimov’s short fiction

Marjut Puhakka: Elämäni zombina

Pipsa Keski-Hakuni: Eläimyys esittävissä taiteissa

Marjukka Piirainen: Marjastuskokemukset suokertomuksissa

A4 Kirjallisuus, mielenterveys ja sen hoito / Litteratur, mental hälsa och dess behandling /
Literature, Mental Health, and its Treatment

Paikka: A267 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Saara Jäntti & Karoliina Maanmieli

Jani Tanskanen: Aleksis Kiven mielenterveydestä käyty keskustelu

Erika Miettinen: Muistot, kuvittelu ja hulluus – Järkkyvät kokemusmaailmat Juha Itkosen romaaneissa

Karoliina Maanmieli: Mielisairaalakuvaukset suomalaisessa omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa

Saara Jäntti: Hulluus ja kuuluminen vahvojen ruskeiden naisten romaaneissa

Eila Rantonen: Sisäistetyn rasismin trauma ja terrorismin poetiikka Jonas Hassen Khemirin teoksessa Soitan veljilleni

A5 Muisti ja kertomus / Minne och berättelse / Memory and Story

Paikka: A283 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Kaisa Ilmonen

Jarkko Oraharju: ”Ehkä hän on vain vähitellen alkanut muistaa.” Muisti kokemukseen vaikuttavana tekijänä Raija Siekkisen proosatuotannossa

Johanna Latva: Vaiettu kokemus näkyväksi kaunokirjallisuuden keinoin

Ilona Savolainen: Sielun ylevöittämistä vai tervettä barbariaa? Lapsen lukukokemus 1900–1960-lukujen suomalaisessa pedagogisessa kirjallisuudessa

Nanny Jolma: Muisteleva minäkerronta kansanedustajien muistitietohaastatteluissa

Sara Kannisto & Ilona Savolainen: Pienpainatekokoelma – kansalliskokoelman runsasversoinen aluskasvillisuus

A6 Kirjallisuus, kokemus ja kone, osa 1 / Litteratur, erfarenhet och maskin, del 1 /
Literature, Experience, and Machine, part 1

Paikka: B233 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Hanne Juntunen & Tuuli Hongisto

Tuuli Hongisto: Kirjailijakuva ja lukukokemus konetuotetussa kirjallisuudessa

Hilda Forss: Designing Poetry – UX Design Applications on Digital Poetry

Klaus Maunuksela: Äänikirja esityksellisenä koneena

Veijo Pulkkinen: ”Hirvijää, kuinka vaikijaa tämä on” – Kalle Päätalon kokemuksia syntysähköisestä kirjoittamisesta

Kuu Aholainen: Koneoppiminen – koneiden kanssa kokeminen Erkki Ahosen tieteisromaaneissa

Torstai 15.15–16.30/16.45 B1–6

 

B1 Tieto, totuus ja tarina: metamoderni todellisuuden kokemus nykyfiktiossa /
Kunskap, sanning och
saga: metamodern sanningserfarenhet i samtidsfiktion /
Knowledge, Truth, and Story: Metamodern Truth-experience in modern fiction

Paikka: A270 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Elise Kraatila

Elise Kraatila: Spekulatiivinen ja kokemuksellinen tieto 2000-luvun pandemiafiktiossa

Riikka Pirinen: Kirjallinen epifania ja metamoderni kokemus nykynovellissa

Markus Laukkanen: Emergentti tekijyys ja internetin kertomukset nykyfiktiosta

B2 Romaanin tieto I: Kokemus, muoto, tekniikka /
Roman och
kunskap I: Erfarenhet, mode, teknik /
Novels and Knowledge: Experience, Fashion, Technology

Paikka: A285 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Lotta Luhtala

Markku Lehtimäki: Mimeettinen ja didaktinen kertomus: Romaani esteettisenä ja tiedollisena projektina

Elina Arminen: Miten tiedämme ”fintiaaneista”? Fiktiiviset ja
dokumentaariset tiedon tuottamisen strategiat romaanissa Rose on poissa ja tietokirjassa Fintiaanien mailla

Laura Piippo: Jäsentävät ja tuottavat teknologiat romaanissa Jatkosota-extra (Jaakko Yli-Juonikas, 2017)

B3 Miten tutkia lukukokemuksia? Paneelikeskustelu lukemistutkimuksen nykysuunnista /
Hur forska i läsupplevelser? Paneldiskussion om läsforskningensnyorientering (på finska) /
How to
Study Reading Experiences? A Panel Discussion on the New Approaches to the Research of Reading (in Finnish; 15.15–16.45)

Paikka: A113 (Arcanum, 1. kerros)

Pj: Kaiju Harinen & Eevastiina Kinnunen
Panelistit: Laura Karttunen, Päivi Kosonen, Toni Lahtinen, Ilona Lindh, Aino Mäkikalli, Viola Parente-Čapková & Riikka Rossi

B4 Kirjallisuus, tarinat ja hyvinvointi / Litteratur, berättelser och välmående /
Literature, Stories and Well-being

Paikka: A267 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Saara Jäntti & Karoliina Maanmieli

Hanna Kleemola: Kirjastojen sanataidetoiminta osallisuuden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäjänä

Mervi Nyfors: Kirjallisuusterapia palliatiivisessa hoidossa

Johanna Holopainen: Rintasyövän sairastaneiden kirjallisuusterapeuttinen ryhmä ja sairauden kokemuksista kirjoittaminen

B5 Pohjoista luontoa kuvittelemassa (hanke-esittely)

Paikka: A283 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Elsi Hyttinen

B6 Kirjallisuus, kokemus ja kone, osa 2 / Litteratur, erfarenhet och maskin, del 2 /
Literature, Experience, and
Machine, part 2

Paikka: B233 (Arcanum, 2. kerros)

Pj: Hanne Juntunen & Tuuli Hongisto

Hanne Juntunen: Pintaa syvemmältä? – Sydämeen kytkeytyvät kaunokirjallisuuden kehollisen
kokemuksen kuvaukset koneellisten menetelmien kohteena

Jussi Määttä: Lukukokemuksen laskennallinen mallintaminen ja Aleksis Kiven Seitsemän veljestä

Gordana Galić Kakkonen: Emotional experiences in Alan Brennert’s Moloka’i

Perjantai 5.5.
9.15–11.00 C1–6

 

C1 Kirjallisuushistorian uudistuvat metodit 2 / Litteraturhistoriens nya metoder, del 2 /
New Methods in
Literary History, part 2

Paikka: M220 Kramer (Arken, 2. kerros)

Pj: Saija Isomaa

Saija Isomaa: Historiallinen poetiikka kirjallisuushistorian tutkimusmetodina

Eeva-Liisa Bastman: Suurvalta-aikaa, barokkia, myöhäistä renessanssia vai varhaismodernia kirjallisuutta? 1600-luvun suomalaisen kirjallisuuden periodisoinnin haasteet

Maria Lassén-Seger, Mia Österlund & Julia Tidigs: TIPPELILL – Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland

Jyrki Korpua: Suomalaisen spekulatiivisen fiktion, fantasian ja tieteisfiktion erityisyys

Viola Parente-Čapková, Kati Launis & Jasmine Westerlund: Laaja vastaanotto ylirajaisessa kirjallisuushistoriassa ja digitaalisten metadata-arkistojen rooli

C2 Autofiktion kokemukset / Erfarenheter av/i autofiktion / Experiences in/of Autofiction

Paikka: M218 Jöns Budde (Arken, 2. kerros)

Pj: Mika Halila & Heta Marttinen

Svante Lindberg: Erfarenhet och sanning i tre romaner av Michel del Castillo: härkomst, trauma, översättning

Hanna Liljeqvist: Bekännelsen som en flickig erfarenhet: Flickors personliga skrivande i samtida svensk
ungdomslitteratur

Katri Aholainen: Taiteellisten ja tunteellisten kokemusten suhde luonnontieteisiin Yrjö Kokon lintukirjoissa (1950–1966)

Eino Heikkilä: Kokemuksellisuus ja kokemuksista kirjoittaminen etnografiassa

Airin Tegelman: The Ha çienda Must Be Built – Experiencing the 1980s Manchester Nightclub in Autobiographical Music Writing

C3 Ruumiillisuus: keinot, lukija, tekijä / Kroppslighet: metoder, läsare, författare /
Corporality: Means,
Readers, Authors

Paikka: L104 Goethe (Arken, 1. kerros)

Pj: Kaisa Kurikka

Jani Ylönen: Lisääntymiskyvyttömyys pakotettuna kokemuksena nykytieteiskirjallisuudessa

Heli Rantala: Kirjallisuuden jäljet – lukemisen ruumiillisuudesta 1800-luvun alun Suomessa

Kirsi Heimonen & Leena Rouhiainen: Paikkasidonnainen ruumiillinen kirjoittaminen

Kevin Wolke: Existentialism in the Late Modernist Fiction of Henry Miller and Hubert Selby Jr.

C4 Romaanin tieto II: Yhteiskuntakritiikki, tekijyys ja kirjallisuuden kenttä /
Roman och
kunskap II: Samhällskritik, författarskap och det litterära fältet /
Novels and Knowledge II: Social Criticism, Authors and the Literary Field

Paikka: M127 Voltaire (Arken, 1. kerros)

Pj: Markku Lehtimäki

Ralf Kauranen: Terveyssarjakuva, omaelämäkerrallisuus ja yhteiskuntakritiikki: tiedon muodot Tiitu
Takalon sarjakuvassa Memento mori

Lotta Luhtala: Kertova fiktio, veganismi ja lajirajat ylittävä trauma

Hanna-Leena Määttä: Vähemmistökirjailijan rooli kirjallisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana

C5 Affekti ja tunne / Affekt och känsla / Affect and feeling

Paikka: M128 Saussure (Arken, 1. kerros)

Pj: Ilmari Leppihalme

Jasmin Flinkman: Sotakokemuksen kuvaus ja tunteet Jenni Linturin romaaneissa Isänmaan tähden ja
Jälleenrakennus

Heidi Tähtinen: Feelings of philosophical and political frustration at the time of the French Revolution

Anne Mölsä: Kirjoittaminen, hylkääminen ja häpeä. Kustantamoiden kanssa asioimisen vaietut affektit

Elise Nykänen & Sarianna Kankkunen: Yksinäisyys ja nostalginen yhteisö suomalaisessa kirjallisuudessa. Hanke-esittely

Sarianna Kankkunen: Eskapismi – pakoa, uppoutumista, kompensaatiota?

C6 Ääniä ajassa ja paikassa / Röster i tid och rum / Voices in Time and Space

Paikka: E201 Camera Obscura (Arken, 2. kerros)

Pj: Miikka Laihinen

Miikka Laihinen: ”Kaikki se aika tällä kielekkeellä”. Ajan kokeminen Olli-Pekka Tennilän fragmenttimuotoisessa runoteoksessa Ololo (2008)

Roosa Suomalainen: Lukijan ääni lukukokemusten kielellisissä kuvauksissa

Ida Lowndes & Olli Löytty: Moniääninen essee: esseeminä säätelee dialogista tilaa

Ville Hämäläinen: Kärsivän kokemus ja kertomus: Søren Kierkegaardin elämänkatsomuksen käsite

Perjantai 13.00–14.45 D1–6

 

D1 Ilmastoon ja ympäristöön liittyvä kokemus / Erfarenhet av klimat och miljö /
Experience linked to Climate and Environment

Paikka: M220 Kramer (Arken, 2. kerros)

Pj: Päivi Lappalainen

Päivi Koponen: Ympäristötraumatietoisen kirjallisuuden opetuksen suuntia

Anna Helle,Toni Lahtinen & Olli Löytty: Lukiolaisten ja kirjallisuudenopiskelijoiden lukukokemuksia ilmastokirjallisuudesta

Aino-Kaisa Koistinen & Sofia Bister: ”Luonto on lyyrinen mahdollisuus” – aikuisopiskelijoiden kokemuksia ympäristökirjoittamisesta

Kaneli Kabrell: Erfarenheten av miljöhot som en källa till ekologisk kunskap i Carita Nyströms diktsvit Fåglarna i Tjernobyl

D2 Kerronta ja kokemuksen välittyminen / Berättande och förmedling av erfarenhet /
Narrative and mediation of Experience

Paikka: M218 Jöns Budde (Arken 2. kerros)

Pj: Aino Haataja

Oiva Ristimäki: ”Sitten, nukkuessani, näin uneni” – Uni ja seikkailu George MacDonaldin kertomuksessa Ranald Bannerman’s Boyhood

Tero Eljas Vanhanen: Pamelan perilliset. Rakkauden ja väkivallan kokemukset varhaismodernissa ja modernissa rakkauskirjallisuudessa

Onerva Flóra Várkonyi: Siirtolaiskertojien rasismin kokemukset ja niiden herättämät kielteiset tunteet Pajtim
Statovcin Tiranan sydämessä ja Kissani Jugoslaviassa

Sirpa Jegorow: Tyttöyden kokemuksia Eeva Kilven esikoisteoksessa Noidanlukko (1959)

D3 Sukupuolet, seksuaalisuudet ja kokemus kirjallisuudessa ja kirjallisuudentutkimuksessa /
Kön, sexualitet och erfarenhet i litteratur och litteraturforskning /
Genders, Sexualities, and Experience in Literature and Literary Studies

Paikka: L104 Goethe (Arken, 1. kerros)

Pj: Elsi Hyttinen, Kaisa Ilmonen & Joonas Säntti

Isla Parkkola: Näkökulmia myyteistä inspiroituneiden nuortenkirjojen hybridihahmojen sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen

Antu Sorainen: Kaaoskeväät 1917 ja 1919 porilaisen protolesbokoululaisen päiväkirjoissa

Heidi Haapasalo: Maria Matinmikon kokeellinen poetiikka feminiinisenä kirjoituksena

Heta Marttinen: Queer säeromaanin teemoissa ja rakenteissa

Hanna Samola: Seksuaalisuuden ja väkivallan intermediaalinen kuvaaminen Anu Kaajan tuotannossa

D4 Eläimelliset kokemukset ja kriittinen eläintutkimus /
Djurlighet,
icke-mänskliga upplevelser och kritiska djurstudier /
Animality, NonHuman Experiences and Critical
Animal Studies

Paikka: M127 Voltaire (Arken, 1. kerros)

Pj: Marianna Lammi, Lotta Luhtala & Helinä Ääri

Anna Runsio: Constructing the British research animal: The representation of the agency of research animals in the Report on vivisection (1876)

Alonzo Heino: Kokemuksen vai taidon pohjalta? Huomioita muunlajisten eläinten ja ihmisten kyvyistä

Marianna Lammi: Toisenlajisen eläimen kokemuskulma

Reeta Kangas: Innokkaiden avaruuskoirien kokemuksia: Multimodaalinen kriittinen diskurssianalyysi lasten kuvakirjasta sankarieläinmyytin toisintajana

D5 Intermediaalinen kokemus sarjakuvassa ja teatterissa /
Intermedial erfarenhet i serier och
teater /
The Intermedial Experience in Comics and Theatre

Paikka: M128 Saussure (Arken, 1. kerros)

Pj: Aura Nikkilä

Niina Hanhinen: Kohtaaminen ja kokemus; valokuvat ikonoteksteissä

Oskari Rantala: Metatekstuaalisuus ja metasarjakuvallisuuden kokemus Alan Mooren sarjakuvissa

Susi Nousiainen: Ruutuja amiksesta

Leena Romu: Pikkulotta- ja Lottatyttölehtien sarjakuvat informaation, ihanteiden ja arvojen välittäjinä

Minna Hagman: Koomisuus ja käsitteiden poliittisuus: Molièren komediabalettien filosofisesta tulkinnasta

D6 Poliikkaan, sotaan ja kansalaisuuteen liittyvä kokemus /
Politikens, krigets och medborgarskapets erfarenheter /
Experiences of Politics, War, and Citizenship

Paikka: E201 Camera Obscura (Arken, 2. kerros)

Pj: Liisa Merivuori

Matti Tokola: Ruotsalaisten sotilaslentäjien kokemuksia suurvaltojen uhasta kylmän sodan aikana

Lotta Aarikka: Kieli ja luokka kotimaisessa nykykirjallisuudessa

Hanna-Riikka Roine, Laura Piippo & Esko Suoranta: Kuvittele, demokratia! Kertomakirjallisuus demokratian kuvittelun välineenä
Suomessa. Hanke-esittely

Heidi Hakkarainen: Lukemalla kansalaiseksi? Lastenkirjat ja kasvatuksellinen kirjallisuus Suomessa,
1790–1850 (LUKA)