Kirjallisuudentutkimuksen päivät 2022: Kirjallisuudentutkimuksen merkitykset 12.-13.5.2022 Tampereen yliopistossa.

Päivien pääpuhujat ovat:

  • Elina Druker (Stockholms universitet)
  • Olli Löytty (Turun yliopisto)
  • Mari Hatavara (Tampereen yliopisto)

Kirjailijavieraan on Pirkko Saisio.

Merkitys on keskeisimpiä kirjallisuudentutkimuksen tutkimuskohteita. Merkitykset  muodostuvat tekstien, yhteiskunnan, tekijyyden ja lukijuuden vuorovaikutteisissa suhteissa. Tekstin merkityksen muodostumista voi lähestyä muiden muassa kerronnan, kontekstin,  representaatioiden, tematiikan sekä kielellisten keinojen analyysin kautta. Myös teoriat  ohjaavat tulkintoja merkityksistä. Miten yksittäinen teksti muodostaa merkityksensä? Miten  useiden tekstien yhteisvaikutusta laajemman kulttuurisen merkityksen muodostamiseen voi  tutkia?

Toisaalta kirjallisuudentutkimuksella on myös itsellään monenlaisia merkityksiä. Tieteellisiä,  yhteiskunnallisia, taiteellisia, henkilökohtaisia. Elämme aikaa, jona kirjallisuudentutkimus,  kuten muukin ihmistieteellinen tutkimus, on keskellä arvostuksen kriisiä. Opetusta ja  rahoitusta karsitaan, kilpailu vähistä paikoista kiristyy. Samanaikaisesti julkisuudessa  kyseenalaistetaan tieteenalan tarkoitus. Toisaalta alan sisällä mm. digitaalisesti  suuntautuneet tutkimussuuntaukset kritisoivat tiedonmuodostuksen periaatteita. Millaista  on kirjallisuustieteen tuottama tieto? Mikä on kirjallisuustieteen merkitys  yhteiskunnallisesti? Mikä tieteellinen merkitys kirjallisuudentutkimuksella on tieteiden  laajemmassa kentässä? Mikä on kirjallisuudentutkimuksen merkitys tutkijalle itselleen?

Tapahtuman järjestämisestä vastaavat Kirjallisuudentutkijain Seura (KTS) ja Tampereen yliopisto. Päivien yhteydessä järjestetään myös väitöskirjatyöpaja, jossa alan väitöskirjantekijät esittelevät tutkimustaan ja saavat palautetta siitä.

Tapahtuma järjestetään hybridimuotoisena mikäli kevään koronatilanne sen sallii. Toivomme, että mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan tapahtumaan paikan päällä Tampereella, mutta sekä konferenssiin että väitöskirjatyöpajaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Seuraamme Tampereen yliopiston koronaohjeistuksia ja toimimme niiden mukaisesti.

Kirjallisuudentutkimuksen päivien tarkempi ohjelma ja lisätietoja löytyy tapahtuman omilta verkkosivuilta.